+420 261 264 449Budějovická 55/1998, 140 00 Praha 4


Aplikace krevní plasmy – metoda ACP

Nový moderní způsob léčby využívající vlastní krevní plasmu, obsahující krevní destičky a růstové faktory.

Metoda ACP

Bezpečná metoda využívající působky vlastního těla, čímž se minimalizuje riziko reakce. Zpracování je jednoduché a časově nenáročné. Nejprve se odebírá žilní krev z loketní žíly ( jako při běžném odběru krve) do patentované dvojité injekční stříkačky, která se poté umístí do speciálního přístroje – centrifugy, která oddělí pevnou ( krvinky) a tekutou ( plasma bohatá na krevní destičky – ACP) složku krve. Takto získaný vzorek obsahující plasmu bohatou na krevní destičky a koncentrované růstové faktory je poté injekčně aplikována do oblasti poranění, zánětu či kloubu.

Metoda urychluje proces hojení, zrychluje rehabilitaci a významně zkracuje dobu zotavení po úrazech a operacích.

ACP je tedy koncentrované množství krevních destiček a růstových faktorů získaných z malého množství vlastní krve. Zejména velké množství růstových faktorů podporuje signalizaci a transport buněk do oblasti poranění a optimalizuje prostředí pro hojení.

JAK PROBÍHÁ HOJENÍ?

Hojení po úrazu představuje velmi přesně řízený a komplexní proces dějů, který je regulován krevními bílkovinami. Mnoho z těchto bílkovin je odvozeno z malých buněčných částí obsažených v krevní plasmě, které se nazývají destičky. V okamžiku úrazu jsou destičky aktivovány a shlukují se v místech poranění. Uvolňují bílkoviny, které jsou nazývány růstové faktory. V tomto okamžiku začíná proces hojení. Mnoho let jsou krevní deriváty získané u pacienta a aplikované do jeho poraněných míst součástí léčebných postupů. Nový výzkum a moderní technologie umožnily použití těchto postupů v léčbě ortopedických diagnóz.

CO VŠECHNO LZE TAKTO LÉČIT?

Léčba pomocí ACP je vhodná zejména pro typické diagnózy, jakými je například tenisový loket, bolesti úponu Achillovy šlachy, tendinózy Achillovy šlachy, skokanské koleno, bolesti paty – plantární fasciitis a částečná poranění svalů. Používá se i u čerstvých či operovaných poškozeních rotátorových manžet ramenních kloubů, po náhradách zkřížených vazů kolen, těžších podvrtnutích kotníků či jiných vazivových poraněních. Dobré výsledky dokládají i studie a zkušenosti s léčbou degenerativních poškození velkých kloubů v počátečních a středních stádiích.

JAKÁ JSOU RIZIKA TÉTO LÉČBY?

ACP využívá k léčbě pouze tělu vlastní prostředky – zpracovaný vzorek vlastní krve. Vedlejší účinky jsou proto minimální. Jen pouze v případě užívání chronické protizánětlivé léčby nesteroidními antirevmatiky je vhodné tyto léky přechodně vysadit.

JAK DLOUHO LÉČEBNÁ KŮRA TRVÁ?

Celá procedura včetně konzultace s lékařem trvá cca 30 minut.

Doporučený počet injekcí je 2 – 6. Aplikují se v intervalech 5 – 7 dnů.

V indikovaných případech se intervaly aplikací mohou zkrátit.

 

Tato léčba není hrazena zdravotními pojišťovnami.

Cena jedné aplikace je 2.500,- Kč.

© HV Ortopedie s.r.o. 2018
Ortopedická a traumatologická ambulance | Budějovická 1998/55 140 00 Praha 4 – Krč 4
+420 261 264 449 | ambulance@hvortopedie.cz
Ochrana osobních údajů